Privacyverklaring

Algemene Wet Gegevensbescherming

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Hieronder kan u dan ook alle informatie terugvinden over hoe en welke gegevens gebruikt kunnen worden.
 

Bob Baeyens Photography verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Bob Baeyens Photography acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking houd ik mij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

• ik duidelijk vermeld met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
• ik de verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• ik u eerst vraag om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• ik passende beveiligingsmaatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen;
• ik uw recht respecteer om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bob Baeyens Photography is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel. Ik raad u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst verkrijg ik bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken.

Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

• Naam
• Factuuradres
• Emailadres
• Betalingsgegevens
• Beeldmateriaal

Grondslagen en doelstellingen

De grondslagen waarop ik uw gegevens bewaar zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Uw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten, en het laten zien van mijn werk (via Direct marketing en Social Media Marketing).

Contactformulier

Ik bied via deze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u mij toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gevoelige informatie

In principe sla ik geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in mijn gegevens niet voor.

Vertrouwelijkheid

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld. De enige uitzondering hierop zou kunnen zijn dat ik uw gegevens (alleen naam, emailadres en telefoonnummer) geef aan een collega fotograaf die een opdracht voor u gaat doen omdat ik zelf verhinderd ben.

Opslag, bescherming en duur

Uw gegevens kunnen tijdelijk worden opgeslagen in mijn administratie (Google Drive, Google mail, Google spreadsheets en deze website). Alsook kan beeldmateriaal gebruikt worden in het teken van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en voor promotiedoeleinden. De genoemde programma’s zijn beschermd met een paswoord en gebruikersnaam en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. Mijn website kan tijdelijk cookies opslaan, maar slaat geen gegevens op die u achterlaat op mijn contactformulier. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Mijn telefoon synchroniseert met deze gegevens. Ook deze is beschermd met een code. Onderaan kan u de link vinden met meer info over de privacyverklaringen van de eerder genoemde platformen.

Met enige regelmaat schoon ik mijn gegevens op. Gegevens van relaties met wie ik verder geen contact meer heb worden na 5 jaar verwijderd uit mijn administratie.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.

Wanneer u deze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin ik u uitleg waarom deze website cookies gebruikt. Uw verder gebruik van deze website vat ik op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat deze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met deze data. Verder heb ik Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laat ik de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Ik neem de nodige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder neem ik de volgende maatregelen:

• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
• Ik maak gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en deze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Aansprakelijkheid

Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder mijn toestemming.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage

U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. U krijgt binnen vier weken een reactie.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Informatie van de gegevensverwerkers

https://cloud.google.com/security/gdpr/

https://cloud.google.com/security/

https://www.squarespace.com/terms-of-service/

https://www.squarespace.com/privacy/

https://www.squarespace.com/dpa

https://www.squarespace.com/cookie-policy/

https://nl-nl.facebook.com/business/gdpr